Logo dsportal.sk

ČSOB Poisťovňa, a.s., Dunajská Streda

Obec: 
Dunajská Streda
Adresa: 
Korzo B. Bartóka 14/B
Právna forma: 
a.s.
IČO: 
31325416
Tel.č. : 
031 / 552 94 74
E-mail: 
tmiske@csob.sk