Logo dsportal.sk

Asistentka vedenia

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Asistentka vedenia Ponúkaný plat: od 650 € za mesiac Názov spoločnosti: DRON Industries s.r.o. Text inzerátu: Náplň práce: administratívna podpora vedeniu a úsekom spoločnosti vedenie evidencie došlej a odoslanej pošty vybavovanie telefonickej, emailovej a poštovej komunikácie zabezpečenie rezervácie hotelov, leteniek, cestovných lístkov a iných nevyhnutných náležitostí súvisiacich s organizáciou služobných ciest komunikácia s dodávateľmi opotrebovaných pneumatík a s odberateľmi výrobkov vedenie evidencie prijatých pneumatík, vydaných výrobkov vyhľadávanie informácii, zisťovanie kontaktov, vystavovanie vydaných faktúr zodpovednosť za spracovanie a zaslanie Evidenčných listov zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov zodpovednosť za spracovanie a zaslanie štvrťročných a ročných hlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi Kontaktovať zamestnávateľa:... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart