Logo dsportal.sk

Lekár so špecializáciou / bez špecializácie - PEDIATRIA

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Lekár so špecializáciou / bez špecializácie - PEDIATRIA Ponúkaný plat: od 1140 € za mesiac Názov spoločnosti: Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Text inzerátu: Náplň práce: Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku. - Poskytuje a zabezpečuje konziliárnu zdravotnú starostlivosť - zdravotná starostlivosť poskytovaná u hospitalizovaných pacientov, má charakter rady, doporučenia, prípadne invazívneho výkonu. - Poskytuje a zabezpečuje zdravotnícke výkony a postupy uskutočnené u pacientov na zistenie správnej diagnózy a vykonanie lege artis terapeutických, preventívnych a iných potrebných zásahov a opatrení. - Zdravotnícke výkony a postupy potrebné pre určenie diagnózy, terapiu, prevenciu a iné. - Konziliárna zdravotná starostlivosť. Výhody: - Skvelý team. - Odborný rast. - Aktívna účasť na kongresoch . - Jednorázový náborový príspevok k platu 1 000€ pri špecializácii. Kontaktovať zamestná... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart