Logo dsportal.sk

Osobný bankár - Dunajská Streda

Prima Banka - Dunajská Streda, Trnavský kraj - Do pobočky našej banky hľadáme spoľahlivého a pozitívne naladeného kolegu. Na pozícíi Osobného bankára budete mať príležitosť ovplyvňovať náš dlhodobý úspech cez aktívnu komunikáciu s existujúcimi a zároveň novými klietmi. Čo od Vás budeme očakávať? Udržiavať dlhodobé pozitívne vzťahy s existujúcimi klientmi. Aktívne získavať nových klientov prostredníctvom osobnej, písomnej a telefonickej komunikácie. Navrhovať optimálne riešenia klientom prostredníctvom ponuky bankových produktov a služieb. Pracovať s finančnou hotovosťou. Riešiť servisné požiadavky klientov, otvárať osobné účty, zadávať príkazy na úhradu, trvalé príkazy, inkasá, zriaďovať termínované vklady, či sporenia a pod. Spolupracovať s tímom kolegov na pobočke a na centrále za účelom získavania a poskytovania potrebných informácií a dokumentácie. Osobnostné predpoklady a zručnosti skúsenosti s prácou v predaji, službách a komunikáciou s klientom sú výhodou súťaživosť, zameranie na výsledok komunikačné, argum... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart