Logo dsportal.sk

Plánovač kvality

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Plánovač kvality Názov spoločnosti: Edscha Velky Meder s. r. o. Text inzerátu: Náplň práce: - Zodpovednosť za tvorbu kontrolných predpisov a nariadení. - Revízia nedostatkov výrobných procesov a implementácia návrhov riešenia ich odstránenia do interných smerníc. - Aktívna spolupráca pri navrhovaní nových pracovných a výrobných postupoch a pri zavádzaní nových produktov do výrobného procesu. - Zodpovednosť za dodržiavanie interných smerníc a pravidiel. - Aktívna spolupráca pri riešení zákazníckych sťažností a reklamácií. - Monitorovanie a analyzovanie zákazníckych reakcií a hodnotení spokojnosti. Výhody: - Možnosť práce pre zahraničnú spoločnosť v oblasti automobilového priemyslu s medzinárodným zázemím, - možnosť profesijného rastu. Kontaktovať zamestnávateľa:... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart