Logo dsportal.sk

Plánovač kvality

Veľký Meder, Trnavský kraj - Dunajská Streda, Trnavský kraj - Zúčastňuje sa zavádzania a uvoľnenia (interne a externe) modifikovaných, resp. nových výrobkov alebo zariadení do výroby. Podpora neustáleho zlepšovania procesov a kvality. Koordinácia prípravy podkladov a príprava podkladov, spracovávanie pravidelných správ o situácii na oddelení kvality. Vytváranie a starostlivosť o dokumentáciu QS (napr. regulačná karta, karta pre zber údajov, formulár pre audit produktu). Spolupráca pri zavádzaní inžinierskych zmien, pri vzorkovaní výrobkov podľa VDA 2/ PPAP. Podpora a riadenie zmenových kontrolórov pri priradených projektoch. Zavedenie analýz pre nakupované diely a optimalizácia kontrolných opatrení. Plnenie súvisiacich úloh podľa pokynov nadriadeného pracovníka. Potrebné vyhodnotenia podľa pokynov nadriadených. Iné výhody: Moderná technológia Klimatizované priestory v celej spoločnosti Kariérový rast Príspevok zamestnávateľa na 3. pilier, ostatné príspevky Program Získaj nového kolegu Vitamíny, Sladké dni, atď…. Informácie pre ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart