Logo dsportal.sk

Pracovník údržby

Dunajská Streda, Trnavský kraj - - kontrola všetkých zariadení nehnuteľností v správe spoločnosti a ich udržiavanie v bezporuchovom chode - preventívne prehliadky, opravy a údržba zariadení budov a nehnuteľností v objektoch spravovaných spoločnosťou - inštalácia nových zariadení, potrubí a rozvodov v objektoch Hlavné úlohy: - vykonávanie odstránenia mechanických závad a porúch, vykonáva činnosti preventívnych opatrení z preventívnej údržby - spolupracuje na riešení a zabezpečení technických zmien zariadení a technológie objektov - predkladanie návrhov na zlepšenie výkonov údržby s cieľom optimalizácie nákladov na údržbu - predkladanie požiadavky na zabezpečenie náhradných dielov, náradia a pod - vykonávanie montáže mechanických zariadení, potrubí, hygieny a sanitácie - vykonávanie obsluhy a kontroly stavu vyhradených technických zariadení - tlakových, plynových a zdvíhacích v objektoch - odstraňuje závady z odborných prehliadok a revízii strojných zariadení - vedie príslušnú technickú dokumentáciu a zabezp... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart