Logo dsportal.sk

Prevádzkový elektrikár

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Prevádzkový elektrikár Ponúkaný plat: 4,60 € za hodinu Názov spoločnosti: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Text inzerátu: Náplň práce: - Odpojenie a vybratie trojpólového odpojovača s uzemňovacími nožmi a vzduchovým pohonom zo skrine, vyčistenie odpojovača a výmena poškodených dielov, vyskúšanie funkcie odpojovača a umiestnenie do skrine, zapojenie odpojovača. - Opravy revízie prenosného náradia. - Sústavná kontrola stavu a chodu el. strojov a zariadení. - Kontrola a oprava dielčích častí transformátorov. - Vykonávanie montážnych a údržbárskych prác. - Zriadenie a prevádzkovanie stanovišťa mobilnej čerpacej techniky. - Odstraňovanie závad z revízií. - Vedenie evidencie z prenosných elektrických zariadení. - Kontrola a oprava spínačov. - Opravy jednotlivých systémov elektrických rozvodov a diaľkovo ovládaných zariadení. - Kontrola a oprava snímačov. - Zabezpečenie opráv elektrických zariadení vo "VN" a "NN". - Vykonávanie elektroinštalačných prác ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart