Logo dsportal.sk

Psychológ

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Psychológ Názov spoločnosti: Detský domov v Dunajskej Strede Text inzerátu: Náplň práce: Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas realizácie výchovného opatrenia, resp. neodkladného opatrenia v detskom domove na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, v súlade s účelom výchovného opatrenia, resp. neodkladného opatrenia. Ďalej najmä: - spolupráca s viacerými subjektmi a špeciálne konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácii dieťaťa, -vykonávanie vstupnej a priebežnej psychodiagnostiky dieťaťa a členov jeho rodiny, -aplikácia psychologických postupov a intervencie pri výkone opatrení SPODaSK v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí, v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPODaSK v súlade s účelom neodkladného resp. výchovného opatrenia, - aplikácia metódy poradenskej psychológie a metódy rodinného poradenstva pri voľbe postupo... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart