Logo dsportal.sk

Rádiologický technik

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Popis: vykonáva rádiologické vyšetrenia podľa predpísaných metód na spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách vrátane tvorby a vyhodnocovania rádiodiagnostických postupov a plánov, vykonáva snímkovanie pri lôžku pacienta a operačnej sále, asistuje pri skiaskopických vyšetreniach tráviacej sústavy, asistencia nadriadenému vykonáva vyšetrenia na CT pracovisku, spracúva obrazovú dokumentáciu, zadáva výkony do nemocničného informačného systému, spolupracuje s nadriadenými plní ďalšie úlohy určené vedúcim rádiologickým technikom, spolupracuje so zdravotníckymi pracovníkmi ostatných oddelení.Rádiologický technik samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti v rádiológii, radiačnej onkológii a nukleárnej medicíne, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania. Termín nástupu: ASAP Druh pracovného pomeru: Trvalý pracovný pomer Zručnosti a kvalifikácia: požadované min. vzdelanie Vyššie odborné vzdelanie vzdelanie - študijný odbor Oftalmológia poža... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart