Logo dsportal.sk

Robotník

Dunajská Streda, Trnavský kraj - - zber, separácia a lisovanie jednotlivých druhov odpadov a druhotných surovín v rámci projektu, zmluvy a pokynov nadriadeného, - vedenie evidencie množstiev odpadov a druhotných surovín, - dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v zmysle platných právnych predpisov a Pracovného poriadku zamestnávateľa, - používať a udržiavať pracovný odev a osobné ochranné pomôcky v čistom stave. Jednozmenný pracovný režim. Druh pracovného pomeru hlavný pracovný pomer Ponúkaný plat dohodou Iné výhody - mesačná pohyblivá zložka navyše k základnej mzde, - zázemie nadnárodnej spoločnosti, - 13. mzda za hospodársky a konsolidovaný výsledok spoločnosti, - príplatky nad rámec zákona za prácu v sobotu, v nedeľu a prácu vo sviatok, - príspevky zo Sociálneho fondu na regeneráciu pracovnej sily, zdravotnú starostlivosť, pri pracovných a životných jubileách, - stravný lístok nad rámec zákona a ďalší stravný lístok pri zmene dlhšej ako 11 hodín Mie... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart