Logo dsportal.sk

Strážnik/Vrátnik

Veľký Meder, Trnavský kraj - Dunajská Streda, Trnavský kraj - - Vrátnik, strážnik objektov, - pravidelná kontrola areálu farmy/strediska, kontrola budov, zariadení a zabezpečenia farmy/strediska, - kontrola funkčnosti kamerového systému, - evidencia nafty, výdaj a príjem nafty vrátane kontroly uzáverov nádrží strojov a zariadení a kontroly funkčnosti zariadení na tankovanie nafty, - vedenie evidencie vchádzajúcich a vychádzajúcich vozidiel a ich kontrola (kontrola nákladného priestoru a kabíny), - zabezpečenie vozidiel s nákladom krmiva a zvierat plombou, - vedenie evidencie príchodu a odchodu zamestnancov na farmu/stredisko, - vedenie evidencie príchodu a odchodu cudzích osôb na farmu/stredisko, umožnenie vstupu cudzím osobám na farmu, - sledovanie monitorovacieho systému, resp. používanie monitorovacieho systému za účelom získania prehľadu a dianí na farme/stredisku, - hlásenie mimoriadnych udalostí, ako požiar, vlámanie, krádež, zranenie zamestnanca, poškodenie majetku, resp. iné udalosti nadriadenému zamestnancovi a podľa charakteru ... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart