Logo dsportal.sk

Technik správy bytových domov

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Technik správy bytových domov Ponúkaný plat: 800 € za mesiac Názov spoločnosti: Stavebné bytové družstvo v Šamoríne Text inzerátu: Náplň práce: - kontrola technického stavu zverených objektov a príslušného okolia - spracovanie harmonogramov a zabezpečenie revízií a odborných skúšok a odstraňovanie zistených závad - plánovanie a koordinovanie opráv a generálnych opráv objektov - zabezpečenie komunikácie so zástupcami vlastníkov resp. vlastníkmi bytov/nebytových priestorov - zabezpečenie a organizovanie činností súvisiacich s externými dodávateľmi prác - zodpovedanie za vedenie predpísanej dokumentácie - práce s informačným systémom - evidencia a archivácia technickej a prevádzkovej dokumentácie - styk s úradmi a inštitúciami (mestský úrad, stavebný úrad, polícia, poišťovňa, kataster ...) - zodpovednosť za plynulú dodávku energetických médií a objednaných dodávok - evidencia hlásených porúch, závad, havárií, sledovanie ich vybavenia - vypracovanie, predkladanie, k... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart