Logo dsportal.sk

Účtovník/Účtovníčka - polovičný úväzok

Veľký Meder, Trnavský kraj - Dunajská Streda, Trnavský kraj - riešiť ucelené časti účtovného systému organizácie, spolupracovať na príprave a aktualizácií interných účtových predpisov, finančných plánov, spolupracovať na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej závierky a účtovných výkazov, zodpovednosť za pridelené účtovné aktivity, účtovanie dodávateľských, odberateľských faktúr a dobropisov, účtovanie/párovanie elektronicky naimportovaných bankových výpisov, účtovanie majetku (zaradenie majetku, vyradenie majetku, odpisy), účtovanie interných dokladov, príprava platobných príkazov splatných a schválených došlých faktúr v informačnom systéme spoločnosti, administratívna a organizačná podpora pri mesačných, kvartálnych a ročných uzávierkových prácach, spracovanie a účtovanie pokladne, banky; príprava priznania k DPH a dani z príjmov; aktívna spolupráca a komunikácia s ostatnými oddeleniami a spoločnosťami v rámci holdingu; spolupráca s audítormi, výkazníctvo pre potreby tretích osôb, reporting, plnenie pracovných úloh na finančno... - Trvalý pracovný pomer - Čiastočný úväzok

WebStart