Logo dsportal.sk

Vedúci skupiny na oddelení výstavby a rekonštrukcie

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Vedúci skupiny na oddelení výstavby a rekonštrukcie Ponúkaný plat: od 1200 € za mesiac Názov spoločnosti: Dan - Slovakia Agrar, a.s. Text inzerátu: Náplň práce: - Koordinuje prácu tímu pracovníkov pri stavebných a rekonštrukčných prácach, - Zostavuje harmonogram prác a sleduje jeho dodržiavanie, - Na stavbách zabezpečuje dodržiavanie BOZP predpisov, - Kontroluje a zabezpečuje vykonanie stavených a rekonštrukčných prác v čo najvyššej kvalite, - Zabezpečuje stavebný materiál v potrebnom množstve, kvalite a čase, - Reportuje Facility & Building manažérovi o stave prebiehajúcich prác, - Sleduje dodržiavanie stanoveného rozpočtu pre daný projekt, - Zabezpečuje vykonanie plánovaných stavebných a rekonštrukčných prác alebo odstránenie havarijného stavu pomocou interných tímov pracovníkov a v prípade potreby aj externých dodávateľov, - Zabezpečuje administráciu spojenú s projektom, - Komunikuje s projektantmi, externými dodávateľmi, úradmi, - Zabezpečuje pre tímy pracovn... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart