Logo dsportal.sk

Výrobný robotník

Dunajská Streda, Trnavský kraj - Výrobný robotník Ponúkaný plat: od 4,32 € za hodinu Názov spoločnosti: Edscha Velky Meder s. r. o. Text inzerátu: Náplň práce: - Sústavné preverovanie, vylepšovanie pracovného procesu a služieb s cieľom min. nákladov na nekvalitnú výrobu a znižovanie rizika v záujme spokojnosti zákazníka. - Svedomite vykonávať výrobné operácie podľa výrobného a kontrolného postupu a v prípade výroby nepodarkov hlásiť priamemu nadriadenému. - Kontrolovať predpísané znaky v určených časových intervaloch na určenom počte kusov podľa výrobného a kontrolného predpisu. - Prevedie samokontrolu pri svojej práci. - Zodpovedá za včasné, zodpovedné a hospodárne plnenie povinností, za zavinené škody spôsobené neodborným konaním. - Zodpovedá za zabezpečovanie činnosti v zmysle príslušnej dokumentácie systému manažmentu kvality. - Svoje pracovisko a svoj stroj udržiavať v poriadku a v čistote a prípade poruchy ihneď zavolať nadriadeného. - Plniť príkazy priameho nadriadeného. - Upozorniť prikazu... - Trvalý pracovný pomer - Plný úväzok

WebStart